Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

VIẾNG MỘ ĐẦU XUÂN

VIẾNG MỘ
 Sáng nay trời rất lạnh,
mưa lâm thâm nên càng lạnh hơn...
cứ ước gì khi lên thấu mộ
trời sẽ tạnh ráo...

Mà đúng như lòng mình ước
quanh quẩn bên mộ Ba Mạ và Ôn Mệ,
thật kỳ diệu trong sự quan phòng
Ba Mạ được nghỉ yên bên Ôn Mệ Nội
và Mạ được nằm kề bên Mệ Ngoại...